Qeverisja Vendore dhe Përfshirja Qytetare në Projektet Rurale në Rusi

Duke konsideruar zbatimin me sukses të buxhetimit me pjesemarrje në Shqipëri, IKU-it i’u kërkua nga Instituti Urban që të përfshihet dhe asistojë në projektin “Qeverisja Vendore dhe Përfshirja Qytetare në Projektet Rurale në Rusi”, nën mbështetjen e WB/CAF dhe në bashkepunim të ngushtë me OJF-në Ruse, Instituti I Ekonomisë Urbane.

Lexo më shumë

March 11, 2017