Shërbime të Qëndrueshme Bashkiake

Qëllimi i kësaj konsulence është mbështetja e Bashkive dhe Programit “Shërbime të Qëndrueshme Bashkiake” të GIZ-it për të zhvilluar dhe planifikuar zbatimin e projekteve pilot të mundshme dhe konkrete të menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve të ngurta në katër qytete duke derivuar nga PMMN.

Fletë informuese

March 11, 2017