Shërbime të Qëndrueshme Bashkiake

Qëllimi i kësaj konsulence është mbështetja e Bashkive dhe Programit të SHQB të GIZ për të zhvilluar dhe planifikuar zbatimin e projekteve pilot të mundshme dhe konkrete të menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve të ngurta në katër qytete duke derivuar nga PMMN.

Lexo më shumë

March 11, 2017