Studim i krahasuar- “Menaxhimi i buxhetit dhe kapaciteti fiskal”, Komunat nga rajoni i Korçës.

March 11, 2017