Zbatimi i Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve në Bashkinë Lezhë

Qëllimi i projekt është të mbështesë Bashkinë Lezhë në zbatimin e planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve, në mënyrë që të përmirësoj menaxhimin financiar dhe qëndrueshmërinë ekonomike të sektorit.

Kliko për më shumë informacion

November 12, 2021