Manuali i Mbikëqyrjes dhe Kolaudimit të Punimeve të Ndërtimit

IKU punoi në hartimin dhe publikimin e manualit që cakton standarde mbi supervizimin dhe monitorimin e procesit të ndërtimit, si dhe testimin e punimeve të ndërtimit. Manuali gjithashtu adreson projektet e infrastrukturës, si punët publike, sipas legjislacionit dhe praktikave më të mira.

Lexo më shumë

July 27, 2004