Planifikimi i Investimeve Kapitale në Bashkinë e Pogradecit


Ky projekt është i fokusuar në përmirësimin e qeverisje vendore në drejtim të rritjes së cilësisë së shërbimeve si dhe rritjes së mirëqenies së qytetarëve duke përzgjedhur investimet prioritare në infrastrukturë që do të ndikojnë dhe në zhvillimin e turizmit në Bashkinë e Pogradecit.

Lexo më shumë

March 11, 2017