Kapitalizimi i Projektit Ndërkufitar OL

IKU organizoi një konferencë në Berat të dedikuar Ullishteve të Lashta të zonës, me qëllim ndarjen e njohurive dhe ekspertizës së fituar nëpërmjet projektit ndërkufitar OL. Ky projekt ndihmoi në promovimin e prodhimit të vajit të ullirit cilësor dhe të qëndrueshëm në rajon, duke identifikuar dhe promovuar praktikat më të mira.

Gjatë konferencës, pjesëmarrësit u prezantuan me një sërë praktikash të mira që janë identifikuar në zonat e Prezës, Marikajt dhe Ndroqit. Këto praktika u dizejnuan për të siguruar që vaji i ullirit i prodhuar në rajon të jetë i cilësisë së lartë dhe i prodhuar në mënyrë të qëndrueshme. Përmes këtyre prezantimeve, më shumë se 50 pjesëmarrës kishin mundësinë të mësonin për praktikat më të mira kombëtare dhe rajonale të prodhimit të vajit të ullirit.

Konferenca ofroi një mundësi për prodhuesit e vajit të ullirit, ekspertët dhe të apasionuarit që të bëhen bashkë për të ndarë përvojat dhe njohuritë e tyre. Diskutimet dhe prezantimet u fokusuan te rëndësia e ruajtjes së ullishteve të lashta në rajon, të cilat janë kultivuar për shekuj dhe janë trashëgimi kulturore dhe historike e rëndësishme.

Në përgjithësi, konferenca ishte një mundësi e vlefshme për pjesëmarrësit që të mësonin për praktikat më të mira të prodhimit të vajit të ullirit në zonë, të ndanin përvojat dhe njohuritë e tyre dhe të kontribuonin në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit.

April 24, 2023