KONTAKT

ADRESA
Rr. "Asim Vokshi"
Nd. 14, Hyrja 11, Ap. 56,
Tiranë, Shqipëri
Nr. Telefoni
+355 42 256840

NA KONTAKTONI


    ANKESA

    Përfituesit dhe aktorët e projekteve të zbatuara nga IKU, me mbështetjen financiare të organizatave kombëtare ose ndërkombëtare, mund të ngrenë ankesat e tyre ose të raportojnë raste keqmenaxhimi, të përfaqësuar si persona fizikë ose juridikë, duke na kontaktuar nëpërmjet telefonit, postës, postës elektronike ose faqes në internet, pa asnjë kosto. Identiteti i personave nuk do të zbulohet pa pëlqimin me shkrim të tyre. Për më shumë informacion mbi Mekanizmin e Zgjidhjes së Ankesave dhe Keqmenaxhimit të IKU-t, ju lutemi na kontaktoni përmes telefonit ose postës elektronike.

    KARRIERA

    Ju falenderojmë për interesimin tuaj për të punuar me Institutin e Kërkimeve Urbane. Aktualisht nuk kemi një pozicion të hapur pune. Ju lutemi vizitoni sërish faqen tonë për mundësi të ardhshme punësimi, ose dërgoni një aplikim të hapur te info@uri.org.al.