Financimi i Shërbimeve Mjedisore pas Ndarjes Administrativo-Territoriale

Ky projekt zbatohet nga rrjeti i organizatave “AULEDA”, “Unë, Gruaja”, “Qendra për Zhvillim Komunitar, Sot për të Ardhmen”, “Tjetër Vizion”, “Fondacioni Gjirokastra” dhe “Instituti i Kërkimeve Urbane” i cili është partneri lideri i rrjetit.

Lexo më shumë

March 11, 2017