Ngritja e një Qendre Informacioni për Shërbimet Sociale

Ne jemi të kenaqur të themi se kjo qender informacioni e ngritur në Elbasan për shërbimet sociale me mbështetjen e IKU-t po funksionon me sukses dhe në vazhdimësi, duke i dhënë një ndihmëse të madhe sektorit dhe qytetarëve. Ishte ky projekt i realizuar me sukses që e beri bashkinë t’a zgjeronte qendrën e informacionit për shërbimet sociale që të mbulojë të gjitha shërbimet që ofrohen nga bashkia. Kjo qendër po funksionon tëresisht dhe me eficence.

Lexo më shumë

March 11, 2017