Programi i Transparencës për Bashkinë e Tiranës

Programi përfshinte dy komponentë:

I. Anketë për disa shërbime në qytetin e Tiranës dhe krijimi i një qendre informacioni në Bashkinë Tiranë;
II: Ndërtimi i kapaciteteve në Bashkinë Tiranë.

Lexo më shumë

March 11, 2017