Emigracioni Shqiptar pas Viteve ’90 dhe Ndikimi i tij në Jetën Ekonomike dhe Sociale të Fëmijëve të Mbetur pas

Qëllimi i hartimit të këtij raporti mbi “Emigracioni(n) shqiptar pas viteve ’90 dhe ndikimi i tij në jetën ekonomike dhe sociale të fëmijëve të mbetur pas” është të kuptojmë ndikimin e emigracionit tek fëmijët dhe familjet e mbetura pas. Ky raport bazohet në shumë studime dhe kërkime të mëparshme, por gjithashtu është bërë një anketë […]

Lexo më shumë