Udhëzues për Gatishmërinë dhe Emergjencat Vendore për Personat me Aftësi të Kufizuara

Ky udhëzues është zhvilluar për projektin 4PLUS në kuadër të “Programit Ndërkufitar IPA II Greqi – Shqipëri 2014-2020” dhe synon të ndihmojë qytetarët të identifikojnë informacionin e mundshëm mbi rreziqet e fatkeqësive, të integrojnë planet zbutëse individuale dhe komunitare dhe të bëjnë përpjekje për të përmirësuar procesin e rimëkëmbjes. pas fatkeqësive natyrore. Përveç kësaj, ky udhëzues mund të jetë i dobishëm për agjencitë e zbatimit të ligjit në reagimin ndaj një fatkeqësie natyrore, ato në nivel lokal përgjegjës për krijimin dhe/ose përditësimin e planeve për zbutjen e rrezikut dhe zbatimin e aktiviteteve për zbutjen e rrezikut, ose banorët e qyteteve dhe pronarët e bizneseve që kërkojnë të kuptojnë më mirë ku të gjejnë informacione që mund t’i ndihmojnë ata të ndërtojnë ose të krijojnë bizneset e tyre në vende të sigurta.

Lexo më shumë

January 30, 2021