Letër Pozicionimi

Nisur nga gjendja e renduar e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane në vend, Instituti i Kërkimeve Urbane paraqet këtë letër pozicionimi me qëllimin për të kapërcyer këtë situatë. Ky dokument analizon implikimet ligjore, teknike dhe mjedisore të cilat shoqërojnë këtë shërbim si dhe thekson rëndësinë e marrjes në konsideratë të disa ndryshimeve të paraqitura si rekomandime në këtë letër pozicionimi.

Lexo më shumë

March 11, 2017