Rubiku, bukuria e fshehur e Mirditës

Ky dokumentar i shkurtër përmbledh punën e bërë në Rubik në kuadër të projektit “Zhvillimi i Turizmit Eko në Rajonin e Lezhës (DETUREL)” të Programit të Zhvillimit Rajonal RDP, me mbështetjen financiare të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

November 25, 2016