Teknikat e Vëzhguesve të Trajnuar

U organizua këtë javë konferenca përmbyllëse e projektit ‘Përmirësimi i Ofrimit të Shërbimeve Mjedisore nëpërmjet Teknikave të Vëzhguesve të Trajnuar’, ku u prezantuan rezultatet e arritura.

November 25, 2021