Rimëkëmbja post COVID-19 në Vendbanimet Informale në Rajonin e UNECE-s

Projekti “Rimëkëmbja post COVID-19 në vendbanimet joformale në rajonin e UNECE-s” forcoi kapacitetet e qeverive qendrore dhe vendore në vendet e UNECE-s për të adresuar nevojat e grupeve në nevojë që jetojnë në vendbanime joformale. Kjo kontribuoi në rritjen e rimëkëmbjes socio-ekonomike dhe urbane pas pandemisë në qytetet dhe vendet pjesëmarrëse.

Projekti rezultoi në zhvillimin e një Plani Veprimi për Rimëkëmbjen post COVID-19 për vendbanimet joformale për vendet në rajonin ECE, dhënien e rekomandimeve mbi përmirësimin e vendbanimeve joformale, si dhe në mbështetjen e rimëkëmbjes nga pandemia të katër qyteteve pilot: Tiranë (Shqipëri), Bishkek (Kirgistan), Podgoricë (Mal i Zi) dhe Shkup (Maqedoni e Veriut).

Fletë informuese

January 10, 2021