Letër Pozicionimi

Nisur nga gjendja e renduar e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane në vend, Instituti i Kërkimeve Urbane paraqet këtë letër pozicionimi me qëllimin për të kapërcyer këtë situatë. Ky dokument analizon implikimet ligjore, teknike dhe mjedisore të cilat shoqërojnë këtë shërbim si dhe thekson rëndësinë e marrjes në konsideratë të disa ndryshimeve […]

Lexo më shumë
Rubiku, bukuria e fshehur e Mirditës

Ky dokumentar i shkurtër përmbledh punën e bërë në Rubik në kuadër të projektit “Zhvillimi i Turizmit Eko në Rajonin e Lezhës (DETUREL)” të Programit të Zhvillimit Rajonal RDP, me mbështetjen financiare të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Lexo më shumë